ProSanitas

… är latin och betyder för hälsan eller sunt förnuft.

… är ett socialt arbetsintegrerande företag, vilket innebär att vi är ett ”icke vinstdrivande”
företag. För att få möjligheten att registrera sitt sociala företag – som ett arbetsintegrerande
socialt företag – har Tillväxtverket tagit fram vissa kriterier.
Läs mer…

Vår viktigaste uppgift är att ”bygga människa”. Våra medarbetare är på väg tillbaka till den
ordinarie arbetsmarknaden och det viktigaste är då att vi skapar stödjande miljöer. Alla ska
ges möjlighet att avsluta sin arbetsdag med känslan av mer energi än man hade vid
arbetsdagens start. Varje individ behöver kunna jobba utifrån sina egna villkor.

För att uppnå detta arbetar vi utifrån ett pedagogiskt ledarskap som bygger på långvarig
kunskap, erfarenhet och med metoder som genom forskning visat sig vara hälsofrämjande.
Läs mer…

Vi behöver skapa en arbetsmiljö som erbjuder möjligheten att ta ett steg i taget – hela tiden
de ”små stegens framåt-marsch”. Då behöver man få tid på sig att utvecklas. Våra beslut ska
få goda konsekvenser på lång sikt. Att man får smaka på de framsteg man gjort och se
möjligheten att ”suga” på känslan av framsteg. Har man känt smaken en gång så ska man
vilja prova på den känslan igen, vilket blir en viktig drivkraft.

Vi jobbar utifrån alla hållbarhetsperspektiv – såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt.
Läs mer…

Vi är ett företag i samhällets tjänst och tar ett samhällsansvar utöver lagstiftningen genom
CSR – Corporate Social Responsibility. CSR innebär att företag, på eget initiativ, aktivt
engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med
såväl anställda som kunder och ägare – och dessutom tillväxten och lönsamheten.

CSR innebär att vara handlingskraftig, trovärdig och öppen i frågor som berör människor,
etik, miljön och samhället. ProSanitas arbetar efter denna princip och är tydlig i detta, vilket
även kan medföra kritik mot intressenter. Vårt CSR-dokument har tagits fram i samarbete
med medarbetarna.

 Läs mer …