Tillväxtverkets kriterier för socialt arbetsintegrerande företag:

 

  • Det övergripande ändamålet är att inkludera och integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete
  • Skapa delaktighet för medarbetarna
  • I huvudsak återinvestera vinster i egna eller liknande verksamheter och
  • Vara organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

 

Nästa: De hälsofrämjande faktorerna

Tillbaka …