De hälsofrämjande faktorer vi arbetar utifrån är:

Meningsfullhet – för att öka glädjen och motivationen att komma till arbetsplatsen och orken att anta nya utmaningar. Utmaningarna ska bidra till att tänja på tidigare gränser och på så sätt ge möjlighet att utvecklas som människa.

Delaktighet – Om man själv är delaktig i planeringen av sin arbetsdag är det lättare att ta ansvar för den och man lär sig att det lönar sig mer att vara delaktig i samhället än att stå utanför. Man kan bättre ta tillvara sina rätt- och skyldigheter.

Begriplighet – Man måste förstå sin egen del utifrån ett större sammanhang för att kunna se att det lönar sig med förändringar. Man har lättare att göra förändringar som kanske kostar på om man ser att man kan ta sig från ”A-Ö”.

Känsla av sammanhang – Alla har rätt att känna att man är en del av ett lite större sammanhang. Det jag gör kan göra skillnad – inte bara för mig själv – utan även för någon annan.

Balans mellan krav och förmåga – Många av våra deltagare/medarbetare har av olika skäl hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det har inneburit en stor stress på flera sätt – ekonomin har försämrats avsevärt. Kanske har man från välbetald anställd hamnat i en situation då man knappt har så att man klarar av att tillgodose de mest basala behoven.
Det är en stress i att tappa kontakten med andra arbetskamrater och mista det sociala sammanhanget. Man blir varken uppskattad eller efterfrågad av någon utanför ens hem.
Det är svårt att hantera alla myndigheters olika krav och ibland kanske man blir helt ställd utanför våra skyddsnät.
Med den kunskapen är det viktigt att kraven ställs, men att de ställs utifrån var och ens dagliga förmåga. Det kan växla kraftigt mellan vad man klarar av och inte. Stress ska minimeras och man ska ha möjlighet och lära sig att man själv kan påverka hur dagen blir. Alla ska ha möjlighet att återerövra sin ”egenmakt”.

Vårt pedagogiska ledarskap bygger på kunskap och lång erfarenhet kring neuropsykiatriska svårigheter.

 

Nästa: Hållbarhetsperpektiven

Tillbaka …