Hållbarhetsperpektiven, socialt – ekonomiskt – ekologiskt:

 • Social hållbarhet – vi vill bygga ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum. På arbetsplatsen skapar vi stödjande miljöer där man kan tillgodogöra sig kunskap, kompetens, utveckling och hälsa. Med en bättre ekonomi minskar den delen av stress och man kan fokusera sin vardag på mer än ren överlevnad. Man kan till och med skratta och ha skojigt tillsammans med sina arbetskamrater.
 • Ekonomisk hållbarhet – vi vill hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Den ekonomiska tillväxten är hållbar när vi kan tillfredsställa våra behov
  idag — ekonomiskt, miljömässigt och socialt — samtidigt som vi ger förutsättningar
  för kommande generationer att tillgodose sina behov.
  På vår arbetsplats prioriterar
  vi lokala produkter och tjänster.
 • Ekologisk hållbarhet – Vi vill att samhället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser. Vi använder enbart miljöanpassade produkter i vår egen verksamhet och givetvis källsorterar vi.

 

Nästa: ProSanitas samhällsansvar

Tillbaka …